Persbureau voor kansspelen op afstand

By Author

Op werkdagen beantwoorden wij vragen tussen 09.00 -13.00 uur. Bekijk contactgegevens & route. Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en voor onze themanieuwsbrief Wet kansspelen op afstand.

De Wet kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 maart 2021 in werking treden. Dat is twee maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor alle betrokken partijen om zich voor te bereiden op de komst van deze nieuwe wet die het online aanbod van kansspelen De Kansspelautoriteit heeft onlangs de specificaties voor de controledatabank bekend gemaakt. Een van die eisen die de overheid opstelt voor vergunninghouders rondom de Wet Kansspelen op afstand is dat er een controledatabank wordt opgezet. Het eerste deel van deze specificaties zijn nu vrijgegeven door de kansspelautoriteit. Keuringsschema Onlangs, 9 november 2020, … aantal kansspelverslaafden sinds de legalisering van online kansspelen. Kansspelen op afstand in Europa Het landenvergelijkend onderzoek is uitgevoerd op basis van een literatuur- en bronnenonderzoek. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van de wet- en regelgeving omtrent kansspelen op afstand in 29 Europese landen. De wet kansspelen op afstand zou op 1 januari 2021 van kracht worden, waarna per 1 juli 2020 de opening van de markt zou plaatsvinden. In de tussenliggende maanden kunnen kansspelaanbieders een aanvraag voor een vergunning indienen en vergunningen door de Kansspelautoriteit worden verstrekt. Regeling kansspelen op afstand en Uitvoeringsregeling kansspelen. Deze ontwerpregelingen bevatten regels ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en het Besluit kansspelen op afstand (thans in ontwerp) en strekken tot de totstandkoming en borging van verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van kansspelen op afstand met een hoog beschermingsniveau voor … Eerste Kamer wacht op memorie van antwoord voor Kansspelen op afstand. Gepubliceerd op 21 juni 2020 in Algemeen. U bent hier: Home Algemeen Eerste Kamer wacht op memorie van antwoord voor Kansspelen op afstand. Voorlopig verslag Er zijn in principe drie verschillende opties waarop er uitvoering kan worden gegeven aan de schriftelijke voorbereiding.

Afdeling 2. De vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand Artikel 31a 1. De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan vergunning verlenen tot het organiseren van kansspelen op afstand. 2. De vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand wordt voor bepaalde tijd verleend. 3.

Het blijkt al jaren een discussie waar Kamerleden uit Den Haag het niet over eens kunnen worden: legalisering van de wet Kansspelen op Afstand. Op 5 februari 2019 werd dit wetsvoorstel opnieuw in Wet Kansspelen op Afstand: wat betekent het voor spelers? Het besluit Kansspelen op Afstand is ’n lijvig document. In totaal telt het 124 pagina’s en dan is het eigenlijk nog niet eens compleet. Op basis van dit besluit moet er namelijk nog gedetailleerder beleid uitgewerkt worden.

Het besluit kansspelen op afstand en de ministeriële regeling kansspelen op afstand zijn vastgesteld en gepubliceerd. Met deze lagere regelgeving wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit.

Bij inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand zullen er naar verwachting onvoldoende keuringsinstellingen op basis van hun accreditaties aangewezen kunnen worden voor het … De Wet Kansspelen op afstand werd op 7 juli 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 februari 2019 stemde ook de Eerste Kamer voor. De Wet Kansspelen op afstand had daarmee de twee belangrijkste hordes genomen maar dat betekende nog niet dat er ook al direct legaal online gegokt kon gaan worden. In de eerste plaats voorziet de Wet kansspelen op afstand in extra reclame-eisen. Online casino’s zullen bijvoorbeeld moeten zorgen voor evenwichtige en zorgvuldige reclame. Daardoor zal het hen verboden worden om tussen 07.00 uur en 21.00 uur op de radio of tv te adverteren en mogen ze niet focussen op jongeren of kwetsbare personen. Kansspelen op Afstand; hoe het anders en beter kan De discussie over de modernisering van de kansspelmarkt moet gaan over de vraag hoe we het beste kunnen voor-zien in het alom gewenste legale online kansspelaanbod. Het voorliggende wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) streeft daarnaar en is geïnspireerd door de Deense kansspelwet uit 2012. 21.12.2020 05.05.2020 De volgende details zijn belangrijke punten voor de nieuwe wetgeving voor kansspelen op afstand (KOA). Een licentie (voor bookmakers) aanvragen mag vanaf 1 april 2021, en kost 48.000 EUR. Bij een afwijzing krijg je je geld niet terug. Nieuwe licenties worden pas ten vroegste goedgekeurd op 1 oktober 2021, vanaf dan zijn er dus mogelijk meerdere

Voor het kunnen aanbieden van kansspelen op afstand in Nederland, dient de vergunninghouder gevestigd te zijn binnen de EU of de EER. Dit is geregeld in artikel 31g, eerste lid, van de Wet Koa. Dit vestigingsvereiste wordt gehanteerd vanwege het passende beschermingsniveau binnen de EU en EER. Op dit vereiste wordt geen ontheffing verleend.

Op 4 september jl. heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt dat er een nieuwe datum is voor de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Wet Koa staat nu op 1 maart 2021. Het besluit kansspelen op afstand en de ministeriële regeling kansspelen op afstand zijn vastgesteld en gepubliceerd. Met deze lagere regelgeving wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit. De wet Kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 april 2021 in werking treden. Dit is een maand later dan eerder is medegedeeld. Daardoor schuift de opening van de online kansspelmarkt ook een maand naar 1 oktober 2021. Voor het kunnen aanbieden van kansspelen op afstand in Nederland, dient de vergunninghouder gevestigd te zijn binnen de EU of de EER. Dit is geregeld in artikel 31g, eerste lid, van de Wet Koa. Dit vestigingsvereiste wordt gehanteerd vanwege het passende beschermingsniveau binnen de EU en EER. Op dit vereiste wordt geen ontheffing verleend. De Wet Kansspelen op afstand treedt naar verwachting op 1 maart 2021 in werking. Dat is twee maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum. Het uitstel moet zorgen voor meer ruimte voor alle betrokken partijen om zich voor te bereiden op de wet. De opening van de online kansspelmarkt staat nu gepland op 1 september 2021. Reclame voor kansspelen op afstand. In Nederland mag er niet zomaar reclame worden gemaakt voor het spelen van kansspelen op afstand. De reden hiervan is heel logisch. Er is immers nog geen Nederlandse licentie die gehandhaafd wordt voor de kansspelen op afstand. In de Wet kansspelen op afstand is bepaald dat het spelsysteem van een kansspelaanbieder gekeurd moet zijn door een aangewezen geaccrediteerde keuringsinstelling. De keuringsinstelling moet geaccrediteerd zijn door een nationale accreditatie-instantie uit de EU/EER en een aanwijzing hebben verkregen van de Minister voor Rechtsbescherming.

De Wet Kansspelen op afstand werd op 7 juli 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 februari 2019 stemde ook de Eerste Kamer voor. De Wet Kansspelen op afstand had daarmee de twee belangrijkste hordes genomen maar dat betekende nog niet dat er ook al direct legaal online gegokt kon gaan worden.

Het besluit kansspelen op afstand en de ministeriële regeling kansspelen op afstand zijn vastgesteld en gepubliceerd. Met deze lagere regelgeving wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit. Voor het kunnen aanbieden van kansspelen op afstand in Nederland, dient de vergunninghouder gevestigd te zijn binnen de EU of de EER. Dit is geregeld in artikel 31g, eerste lid, van de Wet Koa. Dit vestigingsvereiste wordt gehanteerd vanwege het passende beschermingsniveau binnen de EU en EER. Op dit vereiste wordt geen ontheffing verleend. In de Wet kansspelen op afstand is bepaald dat het spelsysteem van een kansspelaanbieder gekeurd moet zijn door een aangewezen geaccrediteerde keuringsinstelling. De keuringsinstelling moet geaccrediteerd zijn door een nationale accreditatie-instantie uit de EU/EER en een aanwijzing hebben verkregen van de Minister voor Rechtsbescherming. Reclame voor kansspelen op afstand. In Nederland mag er niet zomaar reclame worden gemaakt voor het spelen van kansspelen op afstand. De reden hiervan is heel logisch. Er is immers nog geen Nederlandse licentie die gehandhaafd wordt voor de kansspelen op afstand.